Naš tim

Upoznajte naš tim

Aida Alagić
Magistar farmacije
Berina Amidžić
Magistar farmacije
Danira Krajina
Magistar farmacije
Emana Beširević
Magistar farmacije
Haris Bašić
Magistar farmacije
Kenan Bašić
Magistar farmacije
Sabina Mešić
Magistar farmacije
Sandi Dedić
Magistar farmacije
Ajla Žerić
Farmaceutski tehničar
Dado Burzić
Diplomirani inženjer
Edin Hadžić
Farmaceutski tehničar
Elvedina Imširević
Farmaceutski tehničar
Nejra Berberović
Farmaceutski tehničar
Sabina Seferagić
Farmaceutski tehničar
Semira Murtić
Farmaceutski tehničar
Simin Liha
Farmaceutski tehničar
Vahida Beganović
Farmaceutski tehničar
Zerina Emrulović
Farmaceutski tehničar
Melisa Kastratović
Farmaceutski tehničar