Prikazuje se jedan rezultat

Merz Pharma je kompanija koja se bavi istraživanjem i razvojem, proizvodnjom i distribucijom visoko kvalitetnih proizvoda: lijekova, medicinskih sredstava, dijetetskih proizvoda i kozmetike. Istraživanje i razvoj su usmjereni na inovativnost u cilju unapređenja zdravlja i kvaliteta života. Zaposleni su bitan faktor za uspjeh Merza kao kompanije. Njihova posvećenost i kvalifikacije se stalno njeguju i unapređuju.

Sastojci Merz Spezial proizvoda su pažljivo birani, u adekvatnoj količini i odnosu, tako da pravilno podrže prirodne procese organizma.

Proizvodi iz Merz Spezial linije su razvijeni od strane Merz Dermatološkog Istraživačkog Odeljenja. Svi proizvodi su testirani na tolerantnost (podnošljivost) i predmet su stroge kontrole kvaliteta. Kvalitet Merz Spezial proizvoda garantuje njemačka, farmaceutska kompanija sa tradicijom od preko 100 godina, koja primenjuje sve procedure Dobre Proizvođačke Prakse za lijekove kao i za dijetetske proizvode.

Naučne studije proizvoda Merz Spezial pokazuju i dokazuju njihovu efikasnost