GOODWILL PEA 600 – palmitoil etanolamid, magnezijum, vitamini B6 i B12, Namijenjena u terapiji hroničnog bola

65,10 KM

  • Kombinacija PEA, magnezijuma i vitamin B6 i B12
  • Efikasan u terapiji hroničnog bola
  • Ne izaziva ovisnost
  • Bezbijedan
  • Direkt forma